Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz  roku szkolnego 2017/2018

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w

Lp. Nazwa wydarzenia Data i miejsce Osoba odpowiedzialna
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017 r.

Sala koncertowa szkoły

Dyrektor szkoły

Kierownik wydziału

2. Wybory władz Samorządu Uczniowskiego 12.09.2017 r.

Sala koncertowa szkoły

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
3. Wybory przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców 13.09.2017 r.

Sala koncertowa szkoły

Dyrektor szkoły
4. Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

11.10.2017 r.

Sala koncertowa szkoły

Samorząd Uczniowski

 

5. Otrzęsiny uczniów klas pierwszych 21.10.2017 r.

Sala koncertowa szkoły

Samorząd Uczniowski
6. Koncert z okazji 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2017 r.

godz. 18 00

Sala koncertowa szkoły

Kierownik wydziału

 

7. Audycje i wywiadówki Listopad 2017

Sala koncertowa szkoły

Terminy ustalają nauczyciele

Nauczyciele poszczególnych klas instrumentalnych
9. Koncerty dla przedszkoli Sala koncertowa szkoły,

grudzień 2017 r.

Mariola Zalewska, Łukasz Saniewski

Małgorzata Marczyk

10. Przesłuchania półroczne Grudzień 2017 Dyrektor

Kierownik wydziału

11 Koncert kolęd 20 grudnia 2017 r.

godz. 18 00

Sala koncertowa szkoły

Kierownik działu

 

12. Koncert Noworoczny 05.01.2018 r.

Sala koncertowa szkoły

Kierownik wydziału
13. Choinka szkolna 13.01.2018 r.

Godz. 16 00 – 20 00

Sala koncertowa szkoły

Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski
14. Klasyfikacja półroczna uczniów Styczeń 2018 r.

Posiedzenie rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły
18. Koncert Muzykobranie – prezentacja osiągnięć uczniów szkół muzycznych I st. w sali koncertowej UMCF w Białymstoku  Kwiecień 2018 r. Dyrektor szkoły
19. Koncert słowno muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 27.04.2018 r.

godz. 18 00

Sala koncertowa szkoły

Kierownik wydziału
21. Audycje i wywiadówki kwiecień/maj 2018 r. Nauczyciele poszczególnych klas instrumentalnych
22. Koncerty dla szkół podstawowych Maj 2018 r.

Sale sportowe szkół podstawowych

Adam Januszkiewicz, Andrzej Sokołowski
23. Koncerty dla przedszkoli Maj 2018 r.

Sala koncertowa szkoły

Mariola Zalewska, Łukasz Saniewski

Małgorzata Marczyk

24. Dzień otwarty szkoły 14 maja 2018 r.

Koncert uczniów, sala koncertowa szkoły

Kierownik wydziału, dyrektor szkoły

 

 

25. Badanie przydatności kandydatów 21 i 22 maja 2018 r. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
26. Egzaminy promocyjne Czerwiec 2018 r. Dyrektor szkoły, kierownik wydziału
27. Klasyfikacja roczna uczniów Czerwiec 2018 r. Posiedzenie rady pedagogicznej Dyrektor szkoły
28. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, koncert absolwentów 22.06.2018 r.

godz. 17 00

Sala koncertowa szkoły

Dyrektor szkoły, kierownik wydziału

 


Komentarze są zamknięte.

© 2015 Arcynet.pl