Kalendarz wydarzeń szkolnych

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ SZKOLNYCH

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego
w Zambrowie 
w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Nazwa wydarzenia Data i miejsce Osoba odpowiedzialna
1. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 01.09.2020 r.
Sala koncertowa szkoły
Dyrektor szkoły
Kierownik sekcji
2. Wybory przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców

 

14.09.2020 r.
Sala koncertowa szkoły
Dyrektor szkoły
3. Wybory przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego 18.09.2020 r.
Sala koncertowa szkoły
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
4. Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2020 r.
Sala koncertowa szkoły
Samorząd Uczniowski
5. Otrzęsiny uczniów klas pierwszych

 

Tymczasowo odłożone Samorząd Uczniowski
6. Koncert z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Tymczasowo odłożone Kierownik sekcji P. Dąbrowski
7. Audycje i wywiadówki Listopad, grudzień 2020 r.
Sala koncertowa szkoły
Terminy ustalają nauczyciele
Nauczyciele poszczególnych klas instrumentalnych
8. Przesłuchania śródroczne Listopad – grudzień 2020
Sala koncertowa szkoły,
Dyrektor szkoły, Kierownik sekcji
9. Koncerty dla przedszkoli grudzień 2020
Sala koncertowa szkoły,
M. Zalewska,
Ł. Saniewski
M. Marczyk
10. Organizacja VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Witolda Lutosławskiego 28 – 29 listopad 2019 r.
Sala koncertowa szkoły
Dyrektor szkoły, Kierownik sekcji
M. Marczyk,
M. Terlecka,
Ł. Saniewski,
11. Koncert kolęd 21 grudnia 2020
godz. 18 00
Sala koncertowa szkoły
A. Tomaszewska,
M. Terlecka,
M. Marczyk
12. Koncert Noworoczny 8 styczeń 2021
Sala koncertowa szkoły
Kierownik sekcji C. Witkowski
M. Marczyk
B. Stankiewicz
13. Choinka szkolna 16.01.2021 r.
godz. 16 00 – 20. 00
Sala koncertowa szkoły
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski
14. Klasyfikacja półroczna uczniów Styczeń 2021 r.
Posiedzenie rady pedagogicznej
Dyrektor szkoły
15. Koncert pamięci Witolda Lutosławskiego – Patrona szkoły 21 luty 2021
Sala koncertowa szkoły
Dyrektor szkoły

Kierownik sekcji

16. Organizacja XII Międzynarodowego Konkursu Gitarowego Zambrów 2020 WYDARZENIE ODWOŁANE WYDARZENIE ODWOŁANE
17. Koncert Muzykobranie – prezentacja osiągnięć uczniów szkół muzycznych I st. w sali koncertowej UMCF w Białymstoku  Kwiecień 2020 r. Dyrektor szkoły

 

19. Koncert słowno muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 2020
godz. 18 00
Sala koncertowa szkoły
Kierownik sekcji P. Dąbrowski

W. Saniewski

 

20. Audycje i wywiadówki kwiecień/maj 2020 r.
Sala koncertowa szkoły, terminy ustalają nauczyciele
Nauczyciele poszczególnych klas instrumentalnych
21. Koncerty w ramach współpracy ze szkołami muzycznymi w regionie oraz Uniwersytetem Muzycznym w Białymstoku

 

Maj 2020
Sala koncertowa szkoły
M. Marczyk,
C. Witkowski,
J. Jasłowski,
B. Stankiewicz,
A. Tomaszewska,
M.Terlecka.
22. Koncerty dla szkół podstawowych Maj 2020 r.
Sale sportowe szkół podstawowych
Kierownik sekcji A. Sokołowski
C. Witkowski
23. Koncerty dla przedszkoli Maj 2020 r.
Sala koncertowa szkoły
M. Zalewska,

Ł. Saniewski

M. Marczyk

24. Dzień otwarty szkoły 20 maja 2020 r.
Koncert uczniów, sala koncertowa szkoły
dyrektor szkoły,

Kierownik sekcji

25. Badanie przydatności kandydatów 25 i 26 maja 2020
Sala lekcyjna nr 9
Kierownik sekcji Komisja kwalifikacyjno- rekrutacyjna
26. Koncert Nauczyciele dzieciom
z okazji Dnia Dziecka
01 czerwca 2020r.  g. 17.00
Sala koncertowa szkoły
C. Witkowski

E. Krawczewska

 

27. Egzaminy promocyjne Czerwiec 2020 r. Dyrektor szkoły, Kierownik sekcji
28. Klasyfikacja roczna uczniów Czerwiec 2020 r. Posiedzenie rady pedagogicznej Dyrektor szkoły
29. Uroczyste zakończenie roku szkolnego, koncert absolwentów 26.06.2020 r.
godz. 17.00
Sala koncertowa szkoły
Dyrektor szkoły, Kierownik sekcji

Komentarze są zamknięte.

© 2015 Arcynet.pl