O SZKOLE

           Jubileusz Szkoły, to chwila refleksji, podsumowania i oceny osiągnięć w minionym czasie.  Po 25 latach działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie z satysfakcją należy stwierdzić, iż spełnia ona swoją misję, zarówno pod względem edukacji artystycznej dzieci młodzieży, jak również oddziaływania w sferze kultury w środowisku lokalnym. Uczniowie szkoły z coraz większym powodzeniem biorą udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Niemal każdego roku duża grupa absolwentów podejmuje naukę w szkołach muzycznych II stopnia.

Poprzez liczne koncerty szkoła jest znana i ceniona w środowisku lokalnym.                               Ogólnopolski i międzynarodowy rozgłos zapewniają szkole konkursy: gitarowy i fortepianowy.

W wyniku podejmowanych przez dyrekcje działań, szkoła uzyskała okazały budynek w centrum miasta, który po przeprowadzeniu wielu niezbędnych remontów, spełnia oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców.

Administrator strony : Adam Januszkiewicz

© 2015 Arcynet.pl