OFERTA EDUKACYJNA

 Ogólne informacje o szkole
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie jest publiczną placówką kształcenia artystycznego prowadzoną przez Ministra Kultury.
 
Podstawowe cele szkoły to:
rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych uczniów,
przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
kształtowanie osobowości i postawy przyszłego artysty,
przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia,
działalność kulturotwórcza w środowisku.

 

Szkoła kształci uzdolnione muzycznie dzieci w następujących specjalnościach:
saksofon  akordeon
flet
fortepian
gitara
klarnet
perkusja
saksofon
skrzypce
trąbka

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (oprócz pianin).

Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach nauczania:
czteroletni cykl nauczania
sześcioletni cykl nauczania

Zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kultury.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia uczniom wysoki poziom kształcenia.
Oprócz zajęć praktycznych i teoretycznych z przedmiotów objętych planem nauczania, uczniowie mają możliwość udziału w konkursach i przesłuchaniach regionalnych oraz ogólnopolskich.Szkoła zapewnia także kontakt z muzyką na „żywo” poprzez wyjazdy do filharmonii, teatrów operowych oraz organizację koncertów wybitnych artystów na terenie szkoły.

Administrator strony : Adam Januszkiewicz

© 2015 Arcynet.pl