PATRON SZKOŁY

Dlaczego Witold Lutosławski?

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie nosi imię Witolda Lutosławskiego. Wybór kompozytora na patrona szkoły nie był przypadkowy. Rodzina Lutosławskich przez wiele lat związana była z tym regionem.
Witold Lutosławski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku. Ceni się go za niezależny, indywidualny styl kompozytorski, stworzenie zasad aleatoryzmu kontrolowanego, jak również formy łańcuchowej. Jego kompozycje należą do  arcydzieł dwudziestowiecznej muzyki.

W naszej szkole uczą się przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Do nich właśnie skierował część swoich utworów kompozytor, chociaż dziś znany jest z dzieł bardziej skomplikowanych, adresowanych do dorosłej części publiczności. Wśród utworów kompozytora znajdują się jednak utwory instrumentalne, które wykonywane są przez uczniów szkół muzycznych. Od 2007 roku w naszej szkole odbywa się Międzynarodowy Konkurs Fortepianowy im. W. Lutosławskiego, na którym uczestnicy prezentują utwory kompozytora.

Lutosławski pisał nie tylko utwory zaliczane dziś do tzw. muzyki poważnej, ale również pieśni przeznaczone do śpiewania przez polskich partyzantów, pieśni masowe, piosenki klasyfikowane jako muzyka rozrywkowa (pisane pod pseudonimem Derwid), a także piosenki dla dzieci. Lutosławski skomponował ponad 40 dziecięcych miniatur wokalnych w latach 1947-58, które nazwał „piosenkami dziecięcymi” i „piosenkami dziecinnymi”. Kompozytor podjął się skomponowania utworów dla najmłodszych po drugiej wojnie światowej, gdyż stwierdził że po takim zniszczeniu, takiej dewastacji polskiej kultury […], potrzebna jest dobra muzyka również dla tych, którzy ją uprawiają amatorsko albo uczą się, albo śpiewają dla dzieci czy z dziećmi,i
przyznaję, że pisałem ją z przyjemnością
[cyt. za: Kaczyński T., Rozmowy z Witoldem Lutosławskim, TAU, Wrocław 1993.].  Są to utwory przeznaczone zarówno do słuchania,
jak i wykonywania przez dzieci. Lutosławski wykorzystał w nich teksty różnych autorów – A. Barto, J. Korczakowskiej, L. Krzemienieckiej, J. Osińskiej, J. Porazińskiej, S. Szuchowej, J. Tuwima – skierowane do dzieci i przedstawiające świat z perspektywy dziecka.  Lutosławski twierdził, że to, co daje kompozytor jest najwyższym walorem tego, co powinno być podstawą muzycznego wychowania dziecka. Dziecko śpiewające i grające taką muzykę, na takiej muzyce rozwijające swoją muzykalność, będzie miało rzetelne i zdrowe podejście – ucząc się tego prostego,
a nieskrępowanego wyrażania myśli, wolnego od sentymentalizmu i uczuciowości
[cyt. za: Ciesielski R., Choć na chwilę być znów dzieckiem… Witolda Lutosławskiego piosenki dla dzieci, ”Wychowanie Muzyczne” nr 5, 2013.]

opracowała Anna Kurowska

Lutosławski z Drozdowa

Drozdowo to niewielka miejscowość leżąca na południowy wschód od Łomży,
około 40 kilometrów od Zambrowa. Dziś słynie przede wszystkim z malowniczego usytuowania oraz Muzeum Przyrody, które mieści się w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich. Z miejscowością tą już od XVIII wieku związane są dzieje rodziny Lutosławskich, wśród której członków znajdują się  wybitne postaci, ważne zarówno dla historii ziemi łomżyńskiej, jak również dla historii Polski. Byli to ludzie świetnie wykształceni, charakteryzujący się  wielkim patriotyzmem.

czytaj dalej o Drzewo genealogiczne Witolda Lutosławskiego

czytaj dalej o Życie i twórczość kompozytora

kliknij na Lutosławski w Internecie –  przydatne linki

© 2015 Arcynet.pl