Projekt Modernizacji budynku szkoły

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Nazwa programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa i warunków kształcenia w PSM I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie

Wartość dofinansowania: 245 000,00 zł

Opis zadania:
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji: 01.07.2021r.
Data zakończenia projektu: 31.12.2021 r.

Informacja o projekcie
Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

  1. wykonanie ogrodzenia z kutych przęseł stalowych od frontu budynku wraz z bramą przesuwną,
  2. wykonanie ogrodzenia systemowego wokół budynków szkoły,
  3. wykonanie modernizacji okładzin schodów oraz balustrady głównego wejścia,
  4. wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły,
  5. wykonane elementów wyciszenia sal obiektu (montaż drzwi akustycznych – 21 szt. oraz montaż paneli akustycznych w 8 klasach lekcyjnych)
  6. modernizacja toalet: montaż bojlera i podgrzewaczy wody (3 szt.) biały montaż, wymiana okładzin ściennych,
  7. wymiana drzwi frontowych szkoły,

Krzysztof Witkowski

Dyrektor Szkoły

© 2015 Arcynet.pl