Projekt rozbudowy szkoły w ramach POIiŚ 2014-2020

 

 

 

Projekt „Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie”

Informacja o projekcie

Projekt „Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie”  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmuje budowę nowej, komfortowej sali koncertowej wraz z profesjonalnym zapleczem i salami prób. W ramach zadania zakupiono wysokiej klasy instrumenty muzyczne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury oraz wzrost partycypacji społeczeństwa w kulturze. Stworzenie sali koncertowej, która umożliwi wykreowanie i prezentację nowej atrakcyjnej i innowacyjnej oferty kulturalno-artystycznej, która przyciągnie odbiorców nie tylko z regionu, ale i kraju i z zagranicy.

Koszt całkowity projektu: 7 685 397,92 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 5 389 953,73 zł

Dofinansowanie ze środków MKiDN: 2 295 444,19 zł

 

Krzysztof Witkowski

Dyrektor Szkoły

© 2015 Arcynet.pl