RADA RODZICÓW

Worosilak Sławomir       –     przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Kołakowska Justyna        –        z-ca przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców
Dębek Mariusz                 –        sekretarz Zarządu Rady Rodziców
Chrupek Krzysztof           –         przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dmochowski Krzysztof    –         członek Komisji Rewizyjnej
Sawicka Monika              –         członek Komisji Rewizyjnej

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Zambrowie Nr 14 88775 0009 0011 0100 2946 0001

© 2015 Arcynet.pl