SZKOLNY KONKURS DUETÓW INSTRUMENTALNYCH „2 w 1”

plakat27 kwietnia o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia odbędzie się Szkolny Konkurs Duetów Instrumentalnych. Jest to pierwsza edycja konkursu więc stanowi niejako rozeznanie się w preferencjach uczniów naszej szkoły dotyczących głównie wyboru repertuaru jaki lubią grać. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły, każdy może wziąć w nim udział bez względu na wiek czy poziom gry jaki reprezentuje. Głównym celem imprezy jest dobra zabawa wynikająca ze wspólnego muzykowania, wspólnego przeżywania wykonywanej muzyki, oczywiście również integracja społeczności szkolnej. Uczniowie „dobierają się w duety” bez względu na wiek czy klasę.

Konkurs jest wewnętrznym elementem procesu kształcenia w naszej szkole. Wszyscy (uczniowie jak  i nauczyciele) stanęliśmy we wrześniu przed obliczem największej jak dotąd reformy w systemie kształcenia artystycznego – polegającej m.in. na wprowadzeniu w szkołach muzycznych I stopnia dwóch działów – Działu Instrumentalnego oraz Działu Muzykowania zespołowego.  Od tego roku uczniowie wreszcie mają możliwość w większym niż jak dotąd stopniu kształcić swoje zdolności pracy w zespołach jak i rozwijać kompetencje społeczne z tego wynikające.

Konkurs będzie miał dopiero swój debiut. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że początki są najtrudniejsze ale jak w słowach znanej piosenki „najtrudniejszy pierwszy krok” mamy ogromną nadzieję, na kontynuację tej inicjatywy w kolejnych latach. Wzorem dla nas jest  Konkurs Fortepianowy im. Witolda Lutosławskiego, który przecież w swojej pierwszej odsłonie w naszej szkole był konkursem regionalnym a stopniowo się rozwijając obecnie jest muzycznym wydarzeniem o skali międzynarodowej.

 

 

 

Regulamin konkursu

Organizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Zambrowie

Cele konkursu:
1. Integracja uczniów całej społeczności szkolnej.
2. Rozbudzanie wśród uczniów zamiłowania do muzykowania zespołowego.
3. Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
5. Przygotowanie uczniów (i nauczycieli) do zmian w szkolnictwie artystycznym
6. Szukanie potencjalnych kandydatów do działu Muzykowania Zespołowego.
7. Dobra zabawa.

Regulamin konkursu:

1. Szkolny Konkurs duetów instrumentalnych jest przeznaczony dla wszystkich uczniów PSM I st. w Zambrowie.
2. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2015 w Sali koncertowej PSM.
3. Konkurs jest jednoetapowy, bez podziału na grupy wiekowe.
4. Istnieje całkowita dowolność w doborze wieku uczniów oraz instrumentów, na których będą się prezentować. Program konkursu jest dowolny aczkolwiek nauczyciel (lub nauczyciele) dobiera poziom trudności utworów do indywidualnych predyspozycji uczniów.
5. Czas wykonywanego repertuaru nie może przekroczyć 8 minut.
6. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przekazać za pośrednictwem nauczyciela prowadzącego do 17 kwietnia br.
7. Występy uczestników oceniać będzie Jury składające się z nauczycieli PSM, których uczniowie występowali.

 

                                                                                      opracował Adam Januszkiewicz

© 2015 Arcynet.pl