Umowa w sprawie rozbudowy szkoły muzycznej

17 listopada 2017 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbyła się uroczysta Konferencja podczas której oficjalnie ogłoszono iż wniosek w sprawie rozbudowy szkoły w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 pod nazwą ,,Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie ‘’ – uzyskał akceptację komisji oceniającej. W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosław Zieliński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Komorowski, Starosta  Zambrowski Robert Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Dziekan Dekanatu Zambrowskiego ks. Prałat dr Jerzy Samsel a także przedstawiciele lokalnych mediów, społeczność szkolna – uczniowie, rodzice i nauczyciele. Podczas konferencji dyrektor szkoły Krzysztof Witkowski przedstawił koncepcję budowy sali koncertowej a także podziękował Wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu oraz Wicestaroście Stanisławowi Rykaczewskiemu za pomoc i poparcie wniosku szkoły. W imieniu uczniów i rodziców podziękowanie dyrektorowi szkoły złożyli przedstawiciele Rady Rodziców – Sławomir Worosilak i Justyna Kołakowska.

artykuł w prasie i galeria zdjęć

 

© 2015 Arcynet.pl