Z KART HISTORII SZKOŁY

W 1980 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki została powołana w Zambrowie Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łomży.

Utworzenie państwowej placówki kształcenia muzycznego było wielkim sukcesem miejscowych działaczy kultury. Początkowy okres działalności filii nie był łatwy, gdyż placówka nie posiadała własnej bazy lokalowej. Korzystała z pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zakładowego Domu Kultury RELAX. Dopiero w 1983 r. , po długich staraniach filia otrzymuje własny lokal przy ul. Białostockiej 17.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łomży Filia w Zambrowie
Budynek wybudowany przez Niemców podczas II wojny światowej, w którym po wojnie jeszcze długo mieściła się rosyjska placówka wojskowa (stąd nazwa lokalna „rosyjska ambasada”) został przystosowany do potrzeb szkoły. Obiekt nie posiadał jednak sali koncertowej, pomieszczeń sanitarnych, a także właściwego ogrzewania. Niemniej jednak posiadanie własnego lokalu umożliwiało dalszy rozwój filii.

Od roku 1985 rozpoczęły się starania o usamodzielnienie filii, które zakończyły się dopiero w 1989 r. W ciągu 8 lat istnienia filię ukończyło 33 absolwentów.

Kadra pedagogiczna filii:

1. Antoni Jadacki – kierownik filii – 1980-1981
2. Mieczysław Brysacz – kierownik filii – fortepian – 1980-1988
3. Elżbieta Bagińska – akordeon – 1980-1988
4. Ignacy Płoński – fortepian – 1980-1988
5. Ludwika Dłużniewska – fortepian – 1980-1988
6. Andrzej Knapkiewicz – fortepian – 1981-1984
7. Mirosław Dłużniewski – trąbka, gitara – 1983-1988
8. Wiesław Saniewski – przedmioty teoretyczne, akordeon – 1983-1988
9. Danuta Lisowska – przedmioty teoretyczne – 1885-1986
10. Krzysztof Witkowski – klarnet – 1985-1988
11. Mariola Zalewska – skrzypce – 1985-1988

Z dniem 01 stycznia 1989 r. decyzją Wojewody Łomżyńskiego zostaje powołana Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie.

Przekształcenie filii w samodzielną szkołę muzyczną miało przełomowe znaczenie dla jej dalszego rozwoju. Usprawniło to przede wszystkim kierowanie szkołą, jak również podniosło jej rangę w środowisku lokalnym. Przejęty przez szkołę budynek filii przy ul. Białostockiej 17 stał się za ciasny, a brak sali koncertowej oraz odpowiednich warunków w pomieszczeniach dydaktycznych uniemożliwiał dalszy rozwój placówki.

W wyniku starań dyrekcji szkoły, w 1990 r. przekazano placówce budynek po byłym Komitecie PZPR w Zambrowie.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 4
Uzyskany budynek przy Alei Wojska Polskiego 4 po przeprowadzeniu kilku niezbędnych remontów został przystosowany do wymogów szkolnictwa muzycznego. Zaś jego położenie w centrum miasta stwarza optymalne warunki dla uczniów i rodziców. Poprawa warunków lokalowych znacząco wpłynęła na rozwój placówki. Powstały nowe klasy instrumentalne. Szkoła rozpoczęła działalność koncertową w środowisku. Do tradycji należą koncerty z okazji świąt państwowych, nowego roku, koncerty dla szkół i przedszkoli.

W X rocznicę powstania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie, na wspólny wniosek dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Minister Kultury i Sztuki nadał szkole zaszczytne imię wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.

Sztandar Szkoły
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 22 stycznia 1999 r. w sali koncertowej szkoły.
Reprezentacja rodziców przekazuje sztandar dyrektorowi szkoły   Przekazanie sztandaru uczniom
Uczniowie szkoły w coraz większym stopniu i z coraz większym powodzeniem biorą udział w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Wielu absolwentów kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.

Doceniając kulturotwórczą rolę szkoły w środowisku – Burmistrz Miasta Zambrowa przyznał szkole w 2001 roku Nagrodę I stopnia – Złotego Żubra – w dziedzinie upowszechniania kultury.

Złoty Żubr w dziedzinie upowszechniania kultury dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Zambrowie
W 2004 i 2005 roku dokonano remontu zewnętrznego budynku szkoły, a także uporządkowano jego otoczenie.
Budynek szkoły w nowej szacie   wejście do Szkoły
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Zambrowie - nocą
W listopadzie 2005 roku szkoła zakupiła wysokiej klasy fortepian marki KAWAI z XV Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina w Warszawie.

© 2015 Arcynet.pl