ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert 11.09.2018r.

Obowiązujące zmiany do SIWZ na dzień 4 września 2018 r. :

Ogłoszenie o zmianie – 05.09.2018
Wyjaśnienia treści SIWZ – 04.09.2018r.
Zmiana treści SIWZ nr 2 – 04.09.2018r.
SIWZ – 04.09.2018
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty – 04.09.2018
Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy – 04.09.2018


Obowiązujące zmiany do SIWZ na dzień 24 sierpnia 2018 r. :

Ogłoszenie o zmianie
Zmiana treści SIWZ – 24.08.2018r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – 24.08.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o postępowaniu

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty 

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dot spełnienia warunków udziału
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot przesłanek wykluczenia
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz osób
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot RODO
ałącznik Nr 9 do SIWZ – Oświadczenia wykonawcy (pozostałe)
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotów trzecich
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Wykaz dokumentacji technicznej


Dokumentacja techniczna. Projekt Budowlany

Załączniki Formalno – Prawne

załaćznik 12.1.c1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
decyzja-celu-pub.- mapa
załaćznik 12.1 c.2 Warunki-przylączenia
Załącznik 12.1.c3 decyzja o przyłączeniu do sieci węzła cieplnego
załącznik 12.1.c4decyzja o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu
Załącznik 12.1 D. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu

Cześć graficzna projektu zagospsdarowania terenu
Zał. 12.1 E1. projekt zagospodarowania terenu
Zał. 12.1 E2. profil-KS
Zał. 12.1 E3. profil-KD
Zał. 12.1 E4. D-1-profil podluzny -o1-o2
Zał. 12.1 E5. D2-Przekroje-konstrukcyjne-nawierzchn
zał. 12.1.F Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
zał. 12.1. G – BIOZ
zał. 12.1. H obliczenia-statyczne
załącznik 12.1. I – bilans-mocy
załącznik 12.1. J charakterystyka energetyczna

Architektura
załącznik K.1.1. rzut-piwnicy1
załącznik K.1.2. rzut-parteru
załącznik K.1.3. rzut-piętra-I
załącznik K.1.4. rzut-poddasza
załącznik K.1.5. rzut-dachu
załącznik K.1.6. przekroj-A-A
załącznik K.1.7. przekroj-B-B
załącznik K.1.8. przekroj-C-C
załącznik K.1.9. elewacja-połnocna
załącznik K.1.10. elewacja-zachodnia
załącznik K.1.11. elewacja-południowa
załącznik K.1.12. elewacja-wschodnia
załącznik K.1.13. stolarka

Konstrukcja
załącznik K.2.1. Rys-fundamenty
załącznik K.2.2. Rys-piwnica i strop
załącznik K.2.3. Rys-piwnica i parter
załącznik K.2.4. Rys-piętro i strop
załącznik K.2.5. Rys-dach

Instalacje sanitarne:   wodno-kanalizacyjne
załącznik K.3.1.1. rys.-1.-rzuty-piwnica
załącznik K.3.1.2. rys.-2.-rzuty-parter
Instalacje sanitarne:   centralne ogrzewanie
załącznik K.3.2.1. rys.-3.-rzuty-c.o.-piwnica
załącznik K.3.2.2. rys.-4.-rzuty-c.o.-parter
załącznik K.3.2.3. rys.-5.-rzuty-c.o.-piętro
załącznik K.3.2.4. rys.-6.-rzuty-c.o.-poddasze
Instalacje sanitarne: wentylacja i klimatyzacja
załącznik K.3.3.1. rys.-7.-rzuty-Went Mech-piętro
załącznik K.3.3.2. rys.-8.-rzuty-Went Mech -poddasze
załącznik K.3.3.3. rys.-9.-schemat-WC
Instalacja elektryczna:
załącznik K4.2 – E2-parter
załącznik K4.3 – E3-piętro
załącznik K4.4 – E4-poddasze
załącznik K4.5 – E5-dach
załącznik K4.6 – E6-schemat zasilania


Dokumentacja techniczna- Projekt Wykonawczy

A. Projekt technologii akustyki wnętrz z elementami budowlanej ochrony przed hałasem
strona tytułowa  Akustyka
załącznik AK-01
załącznikAK-02
załącznikAK-03
załącznikAK-04
załącznikAK-05
załącznikAK-6
załącznikAK-07
załącznikAK-08
załącznikAK-09
załącznikAK-10
załącznikAK-11
załącznikAK-12
załącznikAK-13
załącznikAK-14
B. Architektura
B1. urbanistyka  –
załącznik 12.2 B1 Z1-sytuacja
B2 Architektura
załącznik A1-rzut-piwnicy
załącznik A2-rzut-parteru 
załącznik A3-rzut-pietra-I
załącznikA4-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A5-rzut-dachu
załącznikA6-przekroj A-A
załącznik A7-przekroj-B-B
załącznik A8-przekroj-C-C
załącznik A9-elewacja-polnocna
załącznik A10-elewacja-zachodnia
załącznik A11-elewacja-południowa
załącznik A12-elewacja-wschodnia
załącznik A13-stolarki-oraz-fasada
załącznik A14-widoki-balustrady-i-pochwytow-kl.-schod.
załącznik A15-detale-balustrady-i-pochwytow-kl.-schod.
załącznik A16-detale-uchwytow-sciennych-przy-pochylniach
załącznik A17-detal-pochwytu-balkonowego
załącznik A18-detal-studzienki-z-kratka
załącznik A19-aranzacja-przebieralni-oraz-wc-dla-niepełnosprawnych
załącznik A20-sufity-podwieszane-rzut-piwnicy
załącznik A21-sufity-podwieszane-rzut-parteru
załącznik A22-sufity-podwieszane-rzut-pietra-I
załącznik A23-sufity-podwieszane-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A24-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-piwnicy
załącznik A25-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-parteru
załącznik A26-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-pieĘtra-I
załącznik A27-gresowe-posadzki-komunikacji-rzut-poddasza-nieuzytkowego
załącznik A28-widoki-scian-sali-koncertowej
załącznik A29-rzuty-oraz-widoki-s╠ücian-pom.-1.11-1.3-i-2.3
załącznik A30-ustroje-akustyczne-D1-i-D2
załącznik A31-ustroje-akustyczne-D3-i-D4
załącznik A32-ustroj-pełny-typ-1
załącznik A33-ustroj-szczelinowy-typ-2
załącznik A34-ustroj-szczelinowy-typ-3
C. Drogi
strona tytulowa
część opisowa:
opis techniczny
zawartosc opracowania
część rysunkowa:
1. D1- Plan-sytuacyjno-wysokosciowy
2. D2- profil-podluzny  -o1-o2
3. D3- Przekroje-konstrukcyjne-nawierzchni

D. Instalacje elektryczna i teletechniczne:
strona tytulowa- inst. elektryczne i teletechniczne
D.1 opis techniczny
D.2 bilans mocy
D.3 wykaz opraw
Rysunki:
rys1
rys2
rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
E.Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio
E.1 Opis techniczny
Projekt-wykonawczy-opis
Projekt-wykonawczy-strona tytulowa
E.2 Zestawienie rysunków
1-schem-naglosnienia
2-naglosnienie
3-naglosnienie
4-naglosnienie
5-oswietlenie
6-oswietlenie
7-oswietlenie
8-oswietlenie
9-audio-video
10-audio-video
11-schemat-RT
F. Instalacje Sanitarne
F1. opis c.o.
F.2 Część graficzna
rys. 1 sytuacja
rys. 2 rzut piwnic
rys. 3 rzut parteru
rys. 4 rzut piĘtra
rys. 5 rzut poddasza
rys. 6 rozwiniecie
rys. 7 podłączenie grzejnikow
rys. 8 ułożenie rur w posadzce

G.Konstrukcja
G1. Opis techniczny – część konstrukcyjna
G 2. Zestawienie rysunków:
spis rysunkow
Rys- K1-fundamenty
Rys-K2-piwnice
Rys-K3-parter
Rys-K 4-Ip
Rys-K5-dach
Rys-K6-stopy
Rys-K 7- ławy
Rys-K8-ławy-
Rys-K8a-uziom
Rys-K9- ławy
Rys-K11-ramy
Rys-K12-ramy
Rys-K13-ramy
Rys-K14-ramy
Rys-K15-ramy
Rys-K17-stropy
Rys-K18-stropy
Rys-K19-stropy
Rys-K20
Rys-K21
Rys-K22-stropy
Rys-K23
Rys-K24-stropy
Rys-K25-stropy
Rys-K26-schody
Rys-K27-schody
Rys-K28-schody
Rys-K29-winda
Rys-K30
Rys-K31
Rys-K32
Rys-K33-podciąg
Rys-K34
Rys-K35-nadproza
Rys-K36-nadproza
Rys-K37-wience
Rys-K38-Ps6_D
Rys-K39-Ps6_D-
Rys-K40-Ps1_D
Rys-K41-Ps1_D
Rys-K42-Ps5_D
Rys-K43-Ps5_D
Rys-K44-filarki
Rys-K45-studzienka
Rys-K46-stal
Rys-K47-stal
Rys-K48-stal
Rys-K49-stal


Dokumentacja techniczna- Przedmiary
1. Przedmiar robot budowlanych
2. Przedmiar – Roboty drogowe
strona tytułowa.
przedmiar robot drogowych drogowych
3.Przedmiar – Instalacja centralnego ogrzewania
4. Przedmiar – Instalacja wodno-kanalizacyjna
5. Przedmiar – Instalacje elektryczne
6. Przedmiar – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video
7. Przedmiar – Przyłącze kanalizacji deszczowej
8.Przedmiar – Przyłącze kanalizacji sanitarnej
9. Przedmiar – Instalacja wentylacji i kanalizacji
10. Przedmiar – Kompaktowy węzeł cieplny


Dokumentacja techniczna – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1. STWiOR – Roboty Budowlane
2. STWiOR – Doboty drogowe
3. STWiOR – Instalacje sanitarne
4. STWiOR – Instalacje elektryczne i teletechniczne – strona tutułowa
4.1 STWiOR – Instalacje elektryczne i teletechniczne – zawartość
5. STWiOR – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video – strona tytułowa
5.1 STWiOR – Oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i instalacja audio-video – zawartość


 

 


informacja

pełnienie funkcji inwestora zastępczego 23.02.2018r.

informacja o wyborze inwestora zastępczego

Informacja z sesji otwarcia ofert -_09.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – 28.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-28.12.2017r.

Zał. 1- 5 do SIWZ

Projekt umowy-załącznik nr 6

 

Unieważnienie przetargu

Informacja z sesji otwarcia ofert -30.11.2017


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zamówieniu – 22.11.2017

Zał. 1- 5 do SIWZ – 22.11.2017

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt umowy – 22.11.2017

profil KD
profil KS
rys. 1. rzuty w-k piwnica
rys. 2. rzuty w-k parter
rys. 3. rzuty c.o. piwnica
rys. 4. rzuty c.o. parter
rys. 5. rzuty c.o. piętro
rys. 6. rzuty c.o. poddasze
rys. 7. rzuty WM piętro
rys. 8. rzuty WM poddasze
rys. 9. schemat WC
sala koncertowa – charakterystyka

projekt zagospodarowania terenu

przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteru
rzut piętra I
rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
projekt zagospodarowania terenu
przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteruE1
rzut piętra I

rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa

D-1 profil podluzny o1-o2
D2 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
bilans mocy
E2
E3
E4
E5
E6

obliczenia statyczne
Rys K,1 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,2 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,3 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,4 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,5 Szk Muz Zambrów-bud

Warunki przył. 1
Warunki przył. 2
Warunki techniczne 1
Warunki techniczne 2
Zambrów szk. muz. decyzja celu pub. 5
Decyzja 1
Decyzja 2
Decyzja 3
Decyzja 4
Warunki przylączenia

PROJEKT WYKONAWCZY

Akustyka

AK-01
AK-02
AK-03
AK-04
AK-05
AK-6
AK-07
AK-08
AK-09
AK-10
AK-11
AK-12
AK-13
AK-14
strona tytulowa PW Zambrów AKustyka

Architektura

A30-ustroje akustyczne D1 i D2
A31-ustroje akustyczne D3 i D4
A32-ustrój pełny typ 1
A33-ustrój szczelinowy typ 2
A34-ustrój szczelinowy typ 3
A35-obudowa grzejników opis rozb. PSM Zambrów P.W.
Z1-sytuacja
A1-rzut piwnicy
A2-rzut parteru
A3-rzut piętra I
A4-rzut poddasza nieużytkowego
A5-rzut dachu
A6-przekrój A-A
A7-przekrój B-B
A8-przekrój C-C
A9-elewacja północna
A10-elewacja zachodnia
A11-elewacja południowa
A12-elewacja wschodnia
A13-stolarki oraz fasada
A14-widoki balustrady i pochwytów kl. schod.
A15-detale balustrady i pochwytów kl. schod.
A16-detale uchwytów ściennych przy pochylniach
A17-detal pochwytu balkonowego
A18-detal studzienki z kratką
A19-aranżacja przebieralni oraz wc dla niepełnosprawnych
A20-sufity podwieszane-rzut piwnicy
A21-sufity podwieszane-rzut parteru
A22-sufity podwieszane-rzut piętra I
A23-sufity podwieszane-rzut poddasza nieużytkowego
A24-gresowe posadzki komunikacji-rzut piwnicy
A25-gresowe posadzki komunikacji-rzut parteru
A26-gresowe posadzki komunikacji-rzut piętra I
A27-gresowe posadzki komunikacji-rzut poddasza nieużytkowego
A28-widoki ścian sali koncertowej
A29-rzuty oraz widoki ścian pom. 1.11 1.3 i 2.3

DROGI

D1 Plan sytuacyjno wysokościowy
D2 profil podluzny o1-o2
D3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
opis techniczny
strona tytulowa
zawartosc opracowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
bilans
opis do PW
rys.2
rys1
1 schem naglosnienia
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
10 audio-video
11 schemat RT
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

INSTALACJE SANITARNE:

bilans
opis do PW
rys.2
rys1
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
1 schem naglosnienia
10 audio-video
11 schemat RT
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

KONSTRUKCJA

Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
ZZK-Szkoła Muzyczna Zambrow
Rys K_1 fundamenty Szk Muz Zambrów
Rys K_10 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_11 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_12 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_13 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_14 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_15 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_16 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_17 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_18 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_19 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_2 piwnice Szk Muz Zambrów
Rys K_20 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_21 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_22 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_23 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_24 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_25 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_26 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_27 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_28 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_29 winda Szk Muz Zambrów
Rys K_3 parter Szk Muz Zambrów
Rys K_30 sciany Szk Muz Zambrów
Rys K_31 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_32 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_33 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_34 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_35 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_36 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_37 wience Szk Muz Zambrów
Rys K_38 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_39 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_4 Ip Szk Muz Zambrów
Rys K_40 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_41 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_42 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_43 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_44 filarki Szk Muz Zambrów
Rys K_45 studzienka Szk Muz Zambrów
Rys K_46 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_47 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_48 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_49 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_5 dach Szk Muz Zambrów
Rys K_6 stopy Szk Muz Zambrów
Rys K_7 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8a uziom Szk Muz Zambrów
Rys K_9 ławy Szk Muz Zambrów
Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
Zambrów spis rysunków

PRZEDMIARY

Przedmiar robót budowlanych -Zambrow Szk Muz
str.tyt.PW Zambrów przedm. drog.
Szkoła Muz. Zambrów przedm. drog.
Przedmiar Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie
Przedmiar robót PSM
Zambrow- Inst wod-kan-PRZEDMIAR
Zambrow- Inst c.o.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. deszczow.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. kanaliz.-PRZEDMIAR
Zambrow-wentyl-PRZEDMIAR
Zambrow-wezel-PRZEDMIAR

SPECYFIKACJE

specyfikacje Zambrow Szk. Muzyczna
Szk.Muz. Zambrów SST drogi
specyfikacja techniczna CPV-45310000-3
strona tytulowa specyfikacji
STWiOR Zambrów strona tytulowa
STWiOR Zambrów
Specyfikacja_SM Zambrów

 

 

 

 

© 2015 Arcynet.pl