ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

informacja

pełnienie funkcji inwestora zastępczego 23.02.2018r.

informacja o wyborze inwestora zastępczego

Informacja z sesji otwarcia ofert -_09.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi – 28.12.2017r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-28.12.2017r.

Zał. 1- 5 do SIWZ

Projekt umowy-załącznik nr 6

 

Unieważnienie przetargu

Informacja z sesji otwarcia ofert -30.11.2017


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zamówieniu – 22.11.2017

Zał. 1- 5 do SIWZ – 22.11.2017

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt umowy – 22.11.2017

profil KD
profil KS
rys. 1. rzuty w-k piwnica
rys. 2. rzuty w-k parter
rys. 3. rzuty c.o. piwnica
rys. 4. rzuty c.o. parter
rys. 5. rzuty c.o. piętro
rys. 6. rzuty c.o. poddasze
rys. 7. rzuty WM piętro
rys. 8. rzuty WM poddasze
rys. 9. schemat WC
sala koncertowa – charakterystyka

projekt zagospodarowania terenu

przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteru
rzut piętra I
rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
elewacja północna
elewacja wschodnia
elewacja zachodnia
opis rozb. PSM Zambrów P.B.
projekt zagospodarowania terenu
przekrój A-A
przekrój B-B
przekrój C-C
rzut dachu
rzut parteruE1
rzut piętra I

rzut piwnicy
rzut poddasza
stolarka
elewacja południowa

D-1 profil podluzny o1-o2
D2 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
bilans mocy
E2
E3
E4
E5
E6

obliczenia statyczne
Rys K,1 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,2 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,3 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,4 Szk Muz Zambrów-bud
Rys K,5 Szk Muz Zambrów-bud

Warunki przył. 1
Warunki przył. 2
Warunki techniczne 1
Warunki techniczne 2
Zambrów szk. muz. decyzja celu pub. 5
Decyzja 1
Decyzja 2
Decyzja 3
Decyzja 4
Warunki przylączenia

PROJEKT WYKONAWCZY

Akustyka

AK-01
AK-02
AK-03
AK-04
AK-05
AK-6
AK-07
AK-08
AK-09
AK-10
AK-11
AK-12
AK-13
AK-14
strona tytulowa PW Zambrów AKustyka

Architektura

A30-ustroje akustyczne D1 i D2
A31-ustroje akustyczne D3 i D4
A32-ustrój pełny typ 1
A33-ustrój szczelinowy typ 2
A34-ustrój szczelinowy typ 3
A35-obudowa grzejników opis rozb. PSM Zambrów P.W.
Z1-sytuacja
A1-rzut piwnicy
A2-rzut parteru
A3-rzut piętra I
A4-rzut poddasza nieużytkowego
A5-rzut dachu
A6-przekrój A-A
A7-przekrój B-B
A8-przekrój C-C
A9-elewacja północna
A10-elewacja zachodnia
A11-elewacja południowa
A12-elewacja wschodnia
A13-stolarki oraz fasada
A14-widoki balustrady i pochwytów kl. schod.
A15-detale balustrady i pochwytów kl. schod.
A16-detale uchwytów ściennych przy pochylniach
A17-detal pochwytu balkonowego
A18-detal studzienki z kratką
A19-aranżacja przebieralni oraz wc dla niepełnosprawnych
A20-sufity podwieszane-rzut piwnicy
A21-sufity podwieszane-rzut parteru
A22-sufity podwieszane-rzut piętra I
A23-sufity podwieszane-rzut poddasza nieużytkowego
A24-gresowe posadzki komunikacji-rzut piwnicy
A25-gresowe posadzki komunikacji-rzut parteru
A26-gresowe posadzki komunikacji-rzut piętra I
A27-gresowe posadzki komunikacji-rzut poddasza nieużytkowego
A28-widoki ścian sali koncertowej
A29-rzuty oraz widoki ścian pom. 1.11 1.3 i 2.3

DROGI

D1 Plan sytuacyjno wysokościowy
D2 profil podluzny o1-o2
D3 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
opis techniczny
strona tytulowa
zawartosc opracowania

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
bilans
opis do PW
rys.2
rys1
1 schem naglosnienia
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
10 audio-video
11 schemat RT
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

INSTALACJE SANITARNE:

bilans
opis do PW
rys.2
rys1
rys10
rys11
rys12
rys13
rys14
rys15
rys16
rys17
rys18
rys19
rys20
rys21
rys22
rys3
rys4
rys5
rys6
rys7
rys8
rys9
strona tytulowa PW Zambrów
wykaz opraw
1 schem naglosnienia
10 audio-video
11 schemat RT
2 naglosnienie
3 naglosnienie
4 naglosnienie
5 oswietlenie
6 oswietlenie
7 oswietlenie
8 oswietlenie
9 audio-video
Projekt wykonawczy Zambrów opis
Projekt wykonawczy Zambrów strona tytulowa

KONSTRUKCJA

Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
ZZK-Szkoła Muzyczna Zambrow
Rys K_1 fundamenty Szk Muz Zambrów
Rys K_10 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_11 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_12 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_13 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_14 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_15 ramy Szk Muz Zambrów
Rys K_16 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_17 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_18 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_19 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_2 piwnice Szk Muz Zambrów
Rys K_20 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_21 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_22 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_23 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_24 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_25 stropy Szk Muz Zambrów
Rys K_26 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_27 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_28 schody Szk Muz Zambrów
Rys K_29 winda Szk Muz Zambrów
Rys K_3 parter Szk Muz Zambrów
Rys K_30 sciany Szk Muz Zambrów
Rys K_31 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_32 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_33 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_34 podciag Szk Muz Zambrów
Rys K_35 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_36 nadproza Szk Muz Zambrów
Rys K_37 wience Szk Muz Zambrów
Rys K_38 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_39 Ps6_D Szk Muz Zambrów
Rys K_4 Ip Szk Muz Zambrów
Rys K_40 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_41 Ps1_D Szk Muz Zambrów
Rys K_42 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_43 Ps5_D Szk Muz Zambrów
Rys K_44 filarki Szk Muz Zambrów
Rys K_45 studzienka Szk Muz Zambrów
Rys K_46 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_47 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_48 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_49 stal Szk Muz Zambrów
Rys K_5 dach Szk Muz Zambrów
Rys K_6 stopy Szk Muz Zambrów
Rys K_7 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8 ławy Szk Muz Zambrów
Rys K_8a uziom Szk Muz Zambrów
Rys K_9 ławy Szk Muz Zambrów
Szkoła Muzyczna Zambrow – opis wyk knstrukci
Zambrów spis rysunków

PRZEDMIARY

Przedmiar robót budowlanych -Zambrow Szk Muz
str.tyt.PW Zambrów przedm. drog.
Szkoła Muz. Zambrów przedm. drog.
Przedmiar Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie
Przedmiar robót PSM
Zambrow- Inst wod-kan-PRZEDMIAR
Zambrow- Inst c.o.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. deszczow.-PRZEDMIAR
Zambrow-przyl. kanaliz.-PRZEDMIAR
Zambrow-wentyl-PRZEDMIAR
Zambrow-wezel-PRZEDMIAR

SPECYFIKACJE

specyfikacje Zambrow Szk. Muzyczna
Szk.Muz. Zambrów SST drogi
specyfikacja techniczna CPV-45310000-3
strona tytulowa specyfikacji
STWiOR Zambrów strona tytulowa
STWiOR Zambrów
Specyfikacja_SM Zambrów

 

 

 

 

© 2015 Arcynet.pl